לייעוץ ראשוני

צ'קים חוזרים


איך גובים צ'ק שחזר? מה הם דרכי הפעולה המהירים ביותר לטובת גביית צ'ק? מי יעזור לכם על מנת לבצע את ההליך של גביית הצ'ק כראוי?

אחת הרעות החולות ביותר זה עניין הצ'קים ללא הכיסוי. מאות ואלפי צ'קים ללא כיסויים עוברים מיד לידי ובתמורתם נותנים בעלי עסקים או אנשים פרטיים סחורות או שירותים כאלה ואחרים. צ'ק ללא כיסוי הוא עשוי להיות משמעותי ביותר עבור אותו בעל עסק. צ'ק כזה הוא לעיתים מיועד לכיסוי חוב שנותר עקב עבודה שבוצעה או עבור סחורה שנקנתה.

על כן ישנו הליך מהיר שמאפשר לדרוש את הכסף עבור אותו צ'ק ללא כיסוי. גביית צ'קים חוזרים זה תפקיד של ההוצאה לפועל. גוף זה הוא למעשה גוף הגבייה הרשמי של מדינת ישראל המאפשר גביית חובות עבור גופים כאלה ואחרים כולל גביית צ'קים חוזרים עבור אנשים פרטיים. על מנת שזה יקרה יש צורך להגיש את הבקשה בצורה מסודרת על פי כל הנהלים.

צ'ק שחזר אינו נייר חסר ערך. מי שמחזיק בידו צ'ק של פלוני או אלמוני ולצ'ק זה אין כיסוי יכול להפעיל את מערכת ההוצאה לפועל. מרגע זה חובת ההוכחה היא על החייב. לבעל הצ'ק ניתנת אפשרות להוכיח את הסיבה בגינה הצ'ק לא כובד, אם זה בשל השרות שלא קיבל או הסחורה שלא סופקה, או שמא הצ'ק זויף וכולי.

צ'קים חוזרים – איך גובים צ'ק חוזר?

גביית צ'קים חוזרים זו היא המומחיות שלנו . משרדנו בעל ידע רב וכמו כן ניסיון רב בהתנהלות אל מול ההוצאה לפועל.