לייעוץ ראשוני

חדלות פירעון

חדלות פרעון, הינו מצב לפיו אין ביכולתו של 'חייב' – אדם או חברה, לשלם את חובותיו במועד אשר עליו היה לעשות כן. תיקים אשר נפתחו לפני ספטמבר 2019 מתנהלים בתור תיקי פשיטת רגל, על פי החוק הישן, ותיקים שנפתחו מאוחר יותר מתנהלים בתור תיקי חדלות פירעון על פי החוק החדש.

לעיתים, אך לא תמיד, התיק יגיע למצב של ביטול הליך פשיטת רגל וקבלת הפטר, מה שיאפשר לחייב להחזיר את חייו למסלולם התקין.

חדלות פרעון

הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הוא הליך במשפט האזרחי שלו שתי מטרות עיקריות: האחת, לסייע לאדם שיש לו חובות רבים ליישר דרכיו ולהגיע לשיקום כלכלי, ושנית, לסייע לנושים שנפגעו מאותו חייב להשיב לידיהם כמה שניתן באותו החוב.

את הבקשה יש להגיש אל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ברשות האכיפה והגביה. אחד השינויים המשמעותיים בחוק החדש הוא העברת ניהול ההליכים לבית משפט השלום במקום בית המשפט המחוזי, דבר אשר משפיע על מהירות ניהול ההליכים והנגישות שלהם.

מטרתו של הליך חדלות הפירעון היא בסופו של דבר הגעה להסדר חובות עבור החייב אשר מצד אחד יאפשר החזר של מרבית החובות ומצד שני יהיה בגבול היכולת הכלכלית של החייב ויאפשר לו בסופו של דבר לשלם את חובותיו ולצאת לחיים חדשים.

קבלת ייעוץ וסיוע ממשרד עורכי דין מקצועי בתחום חדלות פירעון הנו מרכיב קריטי להצלחה בכל ההליך.

יהיה עליכם להוכיח לבית המשפט כי אתם לא מנסים לנצל את החוקים והמערכת המשפטית כדי להתחמק מתשלום חובות שנכנסתם אליהם אלא מתנהלים בתום לב ומתוך רצון אמיתי להחזיר את הסכום הגבוה ביותר המתאפשר לכם בהתאם למצבכם.